Kontakt

Du når oss enklast med en e-post till medlem@cpof.se.
Om du vill ställa dig i kö bifogar du följande uppgifter:

 • Namn (för- och efternamn)
 • Mailadress
 • Hemadress
 • Telefonnummer

Vi bekräftar förstås att din anmälan kommit fram.

Styrelsen för 2019 ser ut så här:

 • Birgitta Vange (ordf)
 • Irmeli Ahlfors (v. ordf)
 • Birgitta Fröberg (sekr)
 • Bo Hallmén (kassör)
 • Lennart Bogren
 • Pia De La Maza
 • Agneta Borgström (suppleant)
 • Jonas Risberg (suppleant)